Basket | Login

 
 
 
 

Glazgovska deklaracija

Other languages

Alzheimer Europe predložio je Glasgowsku deklaraciju 20. listopada 2014. Godine. Istog dana usvojilo ju je jednoglasno 26 delegata članica organizacije Alzheimer Europe.

Glasgowska deklaracija poziva na stvaranje Europske strategije o demenciji kao i stvaranja nacionalnih strategija u svakoj europskoj državi. Potpisnici također pozivaju svjetske čelnike da prepoznaju demenciju kao javni prioritet zdravlja i razvoj globalnog akcijskog plana o demenciji.

Glazgovska deklaracija

Kao potpisnici obvezujemo se dosljedno promicati sva prava, dostojanstvo i samostalnost ljudi koji žive s demencijom.

Ta su prava opća i zajamčena Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Općom deklaracijom o pravima čovjeka, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Potvrđujemo da svaka osoba koja živi s demencijom ima:

 • pravo na pravodobnu dijagnozu;
 • pravo na dostupnost kvalitetne potpore nakon dijagnoze;
 • pravo na osobno usmjerenu, koordiniranu i kvalitetnu njegu tijekom bolesti;
 • pravo na pravičan pristup liječenju i terapijske intervencije;
 • pravo da bude poštovana u društvu.

Pozdravljamo to što se demencija sve češće priznaje kao javnozdravstveni prioritet na nacionalnoj i europskoj razini te pozivamo europske vlade i institucije da osiguraju prava osobama koje žive s demencijom te da se ta prava poštuju i potvrđuju.

Mi posebice

 • pozivamo Europsku komisiju da:
 1. razvije Europsku strategiju o demenciji;
 2. odredi visokog dužnosnika koji bi usklađivao aktivnosti i istraživanja u području demencije u sklopu programa kao što su Horizon 2020., Program potpomognutog života u okružju europskoga inovativnog partnerstva u aktivnom i zdravom starenju, Združeni programi istraživanja neurodegenerativnih bolesti i Inovativna medicinska inicijativa;
 3. osnuje stručnu skupinu za demenciju u kojoj će biti uglednici iz Europske komisije, predstavnici zemalja članica EU i civilnih društava radi razmjene iskustava;
 4. novčano pomaže, na temelju svojih programa javnog zdravstva, organizacije Alzheimer Europe,European Dementia ObservatoryiEuropean Dementia Ethics Network.

 Pozivamo članove Europskoga parlamenta da:

 1. postanu članovi Europske udruge bolesnika s Alzheimerovom bolesti;
 2. podupru kampanju organizacije Alzheimer Europe i njezinih članica kako bi demencija postala europski prioritet i kako bi se prihvatila Europska strategija o demenciji;
 3. da budu dostupni ljudima s demencijom, skrbnicima i predstavnicima udruga bolesnika s Alzheimerovom bolest u njihovim zemljama.

 Pozivamo nacionalne vlade da:

 1. razviju sveobuhvatne nacionalne strategije o demenciji s dodijeljenim sredstvima i jasnim procesom nadzora i evaluacije;
 2. uključe ljude koji žive s demencijom i njihove skrbnike u razvoj i praćenje tih nacionalnih strategija;
 3. podupru nacionalne udruge bolesnika s Alzheimerovom bolesti i demencijom.

Pozdravljamo to što je demencija međunarodno prepoznata kao globalni prioritet i odajemo priznanje raduAlzheimer’s Disease Internationaliskupini zemalja G 7 zbog promicanja globalne akcije o demenciji te pozivamo međunarodnu zajednicu da:

 1. na temelju uspješne europske suradnje, kad je riječ o demenciji, uključi europske  inicijative u razvoj globalnih planova o demenciji;
 2. uključi udruge bolesnika s  Alzheimerovom bolesti i ljude s demencijom u proces odlučivanja i utvrđivanja globalnog plana istraživanja i konzultiraju se s njima;
 3. prihvati holistički pristup prioritetima istraživanja i uključi se u psihološko-socijalne, skrbničke, socijalno-ekonomske i zdravstvene sustave istraživanja kako bi osigurala da ciljevi istraživanja budu korisni  ljudima koji već sada žive s demencijom te onima koji će s demencijom živjeti u godinama koje dolaze;
 4. znatno poveća sredstva namijenjena svim područjima istraživanja demencije;
 5. promiče demenciju kao prioritet u drugim međunarodnim tijelima, uključujući i skupinu zemalja G 20, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i Ujedinjene narode.

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options