Basket | Login

 
 
 
 

Detailed Programme, abstracts and presentations

2011 Warsaw

Thursday, 6 October 2011 / Czwartek, 6 października 2011

09.00-12.00 (Frezja): Alzheimer Europe Board Meeting (Invitation Only)

09.00-12.00 (Orchidea): Decide Annual Review (Invitation Only)

14.00-17.00 (Lilia): Alzheimer Europe Annual General Meeting (Invitation Only)

14.00-17.00 (Orchidea): Decide Annual Review (Invitation Only)

19.00-20.30 (Promenada): Welcome reception / Przyjęcie powitalne

Friday, 7 October 2011 / Piątek, 7 października 2011

09.00-09.30 (Irys-Roza) Opening ceremony / Ceremonia otwarcia

Welcome by / Powitanie

Alicja Sadowska, Chairperson, Polish Alzheimer’s Association / Przewodnicząca, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Heike von Lützau-Hohlbein, Chairperson, Alzheimer Europe / Przewodnicząca, Alzheimer Europe

09.30-10.30 (Irys-Roza) Plenary Session PL1: European solidarity without borders / Sesja plenarna PL1: Solidarność europejska bez granic

Chairperson / Przewodniczący: Alicja Sadowska (Poland / Polska)

 • PL1.1. Sube Banerjee (United Kingdom / W. Brytania): What does solidarity mean for people with dementia and their carers / Co dla osób z demencją I opiekunów oznacza solidarność
 • PL1.2. Andrzej Szczudlik (Poland / Polska): Alzheimer’s disease – A challenge for all / Choroba Alzheimera Wyzwanie dla wszystkich

10.30-11.00 Coffee break / Przerwa na kawę

11.00-12.30 (Irys-Roza) Plenary Session PL2: Hopes and prospects on prevention, treatment and management of dementia / Sesja plenarna PL2 : Nadzieje i perspektywy w dziedzinie profilaktyki, leczenia i organizacji opieki

Chairperson / Przewodniczący: Iva Holmerová (Czech Republic / Czechy

 • PL2.1. Alexander Kurz (Germany / Niemcy): Treating Alzheimer’s disease / Leczenie w chorobie Alzheimera
 • PL2.2. Maria Barcikowska (Poland / Polska): The genetics in Alzheimer’s disease / Genetyka choroby Alzheimera
 • PL2.3. Myrra Vernooij-Dassen (Netherlands / Holandia): Psycho-social interventions in dementia / Oddziaływania psychospołeczne w leczeniu otępienia

12.30-14.00 Lunch / Lunch

14.00-15.30 (Irys) Parallel Session P1: People with dementia / Sesja równoległa P1: Osoby z otępieniem

Chairperson / Przewodniczący: Mirosława Wojciechowska (Poland / Polska)

 • P1.1. Archie Latta (United Kingdom / W. Brytania): People with dementia in Scotland have learned to speak up and have their voices heard / Jak osoby z otępieniem w Szkocji nauczyły się zabierać głos i docierać do innych
 • P1.2. Milena von Kutzleben (Germany / Niemcy): Incongruity of perspectives: Self-expression of persons with dementia and family caregivers / Niespójność perspektyw: jak wyrażają siebie osoby z otępieniem a jak ich opiekunowie
 • P1.3. Judith Mollard (France / Francja): Young people with dementia / Młodzi ludzie z otępieniem
 • P1.4. Louise McCabe (United Kingdom / W. Brytania): Supporting safe walking for people with dementia: User participation in the development of new technology / Pomoc w bezpiecznym poruszaniu się osób z otępieniem: Uczestnictwo i wpływ użytkownika na rozwój nowych technologii
 • P1.5. Anne Arndal (Denmark / Dania): Active Folkhighschool for people with dementia / Aktywny uniwersytet ludowy dla osób z otępieniem

14.00-15.30 (Roza) Parallel Session P2: Psychosocial interventions

Chairperson: Myrra Vernooij-Dassen (Netherlands) 

 • P2.1. Stelio Pantelopoulos (Greece): Effective cognitive training based on surface computers: A multi-national, multicenter, non-randomized, placebo-controlled efficacy study
 • P2.2. Petra Bevilacqua (Italy): Cognitive stimulation therapy in a group of patients with dementia
 • P2.3. Sirkkaliisa Heimonen (Finland): Meaningful life for people with dementia through logotherapeutic model of dementia care
 • P2.4. Luisa Bartorelli (Italy): Still caring. An innovative and responsible approach
 • P2.5. Barbara Romero (Germany): The impact of a short-term multicomponent residential treatment programme on activities of daily living in persons with dementia

14.00-15.30 (Lilia) Parallel Session P3: Residential and community care

Chairperson: Marie-Jo Guisset (France)

 • P3.1. Cheryl Rothschild and Angela Williams (United Kingdom): New innovations in care home practice: Friends of the Elderly & The Orders of St John Care Trust Admiral Nurse Service - Supporting families, care staff and people with dementia
 • P3.2. Deirdre Fetherstonhaugh (Australia): Strengthening care outcomes and avoiding mistakes for people with dementia in residential aged care
 • P3.3. Marco Blom (Netherlands): Ageing-in-place: The integrated design of a conceptual dwelling for people with dementia
 • P3.4. Matthew P. Janicki (USA): A group home cluster model for providing community-based dementia care
 • P3.5. Daniela Hardenacke (Germany): Exploring the unmet needs of residents with dementia- nurses´ experiences using “understanding diagnostics” in daily care

14.00-15.30 (Gerbera) Parallel Session P4: Policy initiatives

Chairperson: Henry Simmons (United Kingdom)

 • P4.1. Sophie Hodge (United Kingdom): Improving the quality of services that assess and diagnose dementia
 • P4.2. Christine Riesner (Germany): The situation of people with dementia in Germany in 2030 – a multidisciplinary scenario approach (Sce-Dem)
 • P4.3. June Andrews (United Kingdom): A policy initiative to improve dementia care in a remote and rural community supported by a university
 • P4.4. Flavio Paoletti (Italy): New organisational models: increase of approachability and multiprofessional taking charge; stigma's reduction among people affected by cognitive disorders
 • P4.5. Armelle Leperre-Desplanques (France): ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe): A European network for Alzheimer’s

14.00-15.30 (Orchidea) Sesja w języku polskim P5: Objawy psychopatologiczne – rozpoznawanie i radzenie sobie z nimi

Przewodniczący: Alicja Sadowska (Polska)

 • P5.1. Natalia Majkowska (Polska): Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem otępiennym o zróżnicowanym poziomie sprawności funkcji poznawczych
 • P5.2. Elżbieta Jasińska (Polska): Objawy psychopatolo-giczne i ich znaczenie w planowaniu opieki nad chorym
 • P5.3. Małgorzata Dzienniak (Polska): Zaburzenia zachowania w otępieniu związane z objawami psychopatycznymi
 • P5.4. Barbara Malinowska (Polska): Skuteczność strategii radzenia sobie i reagowania na zaburzenia zachowania chorych z otępieniem w ocenie opiekunów

14.00-15.30 (Promenada) Special Symposium SS1: Primary care and the management of dementia: an increasing and important role

Chairperson: Sube Banerjee (United Kingdom)

 • SS1.1. Sube Banerjee (United Kingdom): Welcome & introduction
 • SS1.2. Sube Banerjee (United Kingdom): First contact: seeking help for early signs of dementia
 • SS1.3.Sandrine Andrieu (France): Primary care and dementia: the French experience
 • SS1.4. Louise Robinson (United Kingdom): Primary care and dementia: the British experience
 • SS1.5. Jacek Putz (Poland): Primary care and dementia: the Polish experience
 • SS1.6. Sube Banerjee (United Kingdom): Primary care and dementia: future directions

This symposium is sponsored by Pfizer

15.30-16.00 Coffee break / Przerwa na kawę

16.00-17.30 (Irys) Parallel Session P6: Family carers / Sesja równoległa P6 : Opiekunowie rodzinni

Chairperson / Przewodniczący: Maurice O’Connell (Ireland / Irlandia)

 • P6.1. Daniel D. Christensen (USA / Stany Zjednoczone): One carer’s story: A 20-year video case history / Historia pewnego opiekuna: Filmowe zapis 20 letniej historii przypadku
 • P6.2. Ana Margarida Cavaleiro (Portugal / Portugalia): Adjustment processes in caregivers of people with Alzheimer's disease / Procesy przystosowawcze u opiekunów osób z chorobą Alzheimera
 • P6.3. Ann Pascoe (United Kingdom / W. Brytania): Learning from caregiver mistakes / Uczenie się na błędach opiekunów
 • P6.4. Loretto Lacey (USA / Stany Zjednoczone): Across the cognitive impairment continuum increasing patient dependence is associated with a subjective increase in caregiver burden / Perspektywa ciągłości zaburzeń poznawczych. Wzrost zależności pacjenta kojarzony z subiektywnym wzrostem obciążenia opiekuna.
 • P6.5. Jerzy Leszek (Poland / Polska): Quality of life of caregivers of patients with dementia / Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem

16.00-17.30 (Roza) Parallel Session P7: Behavioural and psychological symptoms in dementia

Chairperson: Dianne Gove (Luxembourg)

 • P7.1. Annalisa Bonora (Italy): The management of BPSD in an Alzheimer’s Special Care Unit
 • P7.2. Simon Forstmeier (Switzerland): Apathy and motivation regulation of cognitively impaired older people and burden of the caregiver
 • P7.3. Ida Atladottir (Iceland): Recognising, coping and working with behavioural and psychological symptoms of dementia along with relatives in Alzheimer´s disease and other Dementias
 • P7.4. Roza Krsteska (Former Yugoslav Republic of Macedonia): Are the BPSD the main motivation factor for examination in developing countries?
 • P7.5. Caroline Crawford (United Kingdom): Care at home versus institutional care

16.00-17.30 (Lilia) Parallel Session P8: Supporting people with dementia and their carers

Chairperson: Sirkkaliisa Heimonen (Finland)

 • P8.1. Victoria Cowap (United Kingdom): Friends and families – families and friends
 • P8.2. Kaye Efstathiou and Barbara Fitzpatrick (United Kingdom): Tom’s Club: Information and activities for people with dementia and their carers
 • P8.3. Avril Dooley (Ireland): Difficult conversations: the role of mediation in assisting people with dementia and their families
 • P8.4. Michèle Micas (France): Out-of-pocket costs of dementia care: a high price for the families
 • P8.5. Jane Tooke (United Kingdom): Is peer support an answer to social isolation?

16.00-17.30 (Gerbera) Parallel Session P9: Awareness campaigns and lobbying

Chairperson: Marco Blom (Netherlands)

 • P9.1. Willem Richter (Netherlands): B-learning for volunteers
 • P9.2. Samuel Vögeli (Switzerland): InfoMobil – Swiss Alzheimer’s Association on the road
 • P9.3. Glenn Rees (Australia): The changing role of Alzheimer associations
 • P9.4. Anne-Mei The (Netherlands): Alzheimer experience

16.00-17.30 (Orchidea) Sesja w języku polskim P10: Unikanie błędów w opiece

Przewodniczący: Mirosława Wojciechowska (Polska)

 • P10.1. Michał Gwiżdż (Polska): Rodzina wobec choroby. Najczęstsze błędy bliskich osób w postępowaniu z chorym oraz sposoby ich unikania
 • P10.2. Zygmunt Wierzyński, Marzena Jarzyna (Polska): Unikanie błędów w opiece
 • P10.3. Barbara Romero (Niemcy): „Ja to wszystko wiem, ale jestem tylko człowiekiem”- skuteczna pomoc w unikaniu błędów przez opiekunów
 • P10.4. Dariusz Włodarek (Polska): Żywienie w chorobie Alzheimera – unikanie błędów

16.00-17.30 (Promenada) Special Symposium SS2: The assessment of imaging biomarkers for the early and differential diagnosis of Alzheimer’s disease: From bedside to bench diagnosis and new e-environments

Chairperson: Laura Leone (Italy)

 • SS2.1. Giovanni Frisoni (Italy): The paradigm shift in the revised criteria for Alzheimer’s disease: from bedside to bench
 • SS2.2. Daniela Perani (Italy): Assessment of imaging biomarkers for Alzheimer’s disease: from subjective to objective tools in ad hoc diagnostic e-environments

This workshop is sponsored by the Decide Consortium.

Saturday, 8 October 2010 / Sobota, 8 października 2011

09.00-10.30 (Irys) Parallel Session P11: Preventing isolation and loneliness / Sesja równoległa P11: Zapobieganie wykluczeniu i izolacji

Chairperson / Przewodniczący: Anna Barczak (Poland / Polska)

 • P11.1. Johannes Gräske (Germany / Niemcy): Shared-housing arrangements in Germany – An approach to avoid loneliness in dementia care? / Organizowanie możliwości wspólnego zamieszkiwania w Niemczech- Podejście zapobiegające osamotnieniu w opiece nad osobami z otępieniem?
 • P11.2. John T. McFadden (USA / Stany Zjednoczone): Solidarity in friendship: The role of friends in preventing isolation and loneliness among persons living with dementia / Rola przyjaciół w zapobieganiu izolacji i osamotnieniu wśród osób żyjących z otępieniem
 • P11.3. Teresa Straczynska (United Kingdom / W. Brytania): Preventing isolation and loneliness of people with dementia and their carers / Jak nie dopuścić do wykluczenia i samotności osób z otępieniem i ich opiekunów
 • P11.4. Johanna Kossmann and Kristina Kossmann (Germany / Niemcy): The effect of accompanied holidays for Alzheimer patients and their carers on the installation of a social network at home / Efekty wspólnych wakacji dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich opiekunów po uruchomieniu społecznej sieci w domu
 • P11.5. Alain Pesce (Monaco / Monako): An innovative approach of art therapy: From social support to integration into Society / Nowatorskie podejście w terapii przez sztukę. Od wsparcia społecznego do integracji społecznej

09.00-10.30 (Roza) Parallel Session P12: Effective communication

Chairperson: Antonia Croy (Austria)

 • P12.1. Delphine J. Herrmann (USA): Improving effective communication: ise of written cueing system for patients with dementia
 • P12.2. Margrét Gústafsdóttir (Iceland): Effective communication on the terms of the person with dementia
 • P12.3. Michelle Burns (USA): Creative journeys: 10 secrets to using art to unlock communication in dementia
 • P12.4. Karen Watchman (United Kingdom): Intellectual disability and dementia. Communication strategies to enable inclusion in research: the handbag approach
 • P12.5. Jane Tooke (United Kingdom): Communicating effectively with people with dementia

09.00-10.30 (Lilia) Parallel Session P13: Care evaluation

Chairperson: Sabine Jansen (Germany)

 • P13.1. Cheryl Cook (Canada): Knowledge synthesis: a meta-ethnography of the perspectives of paid dementia care workers on their jobs
 • P13.2. Paraskevi Sakka (Greece): Quality assessment of the services provided at a dementia day care centre of the Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related disorders
 • P13.3. Tina Quasdorf (Germany): Dementia Care Mapping – Barriers and facilitators to implementation
 • P13.4. Rebecca Palm (Germany): Monitoring dementia care in German nursing homes - goals and strategies
 • P13.5. Margareta Halek (Germany): The relationship between challenging behaviour and quality of life of residents with dementia

09.00-10.30 (Gerbera) Parallel Session P14: Dementia strategies

Chairperson: Annette Dumas (Belgium)

 • P14.1. Michael Splaine (USA): National and sub-national Alzheimer Plans: Are they moving the needle on the issues?
 • P14.2. Andrea Fabbo (Italy): A model of integrated care for dementia: the “Emilia-Romagna Dementia Project”
 • P14.3. Charles Scerri (Malta): Towards a National Dementia Plan in Malta: Is the nursing profession prepared?
 • P14.4. Matthew P. Janicki (USA): American effort to create national plan on dementia and intellectual disability
 • P14.5. Nicola O’Brien (United Kingdom): Making government take dementia seriously

09.00-10.30 (Orchidea): Sesja w języku polskim P 15: Problemy seksualne i relacji chory-opiekun

Przewodniczący: Aldona Ekiert (Polska)

 • P15.1.Krystyna Kwiatkowska (Polska): Zachowania seksualne u osób z zespolem otępiennym
 • P15.2. Elżbieta Jasińska (Polska): Czy rola opiekuna jest tylko ciężarem?
 • P15.3. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk (Polska): Wpływ choroby Alzheimera na funkcjonowanie systemu rodzinnego

09.00-10.30 (Promenada) Special Symposium SS3

 • SS3 Alan Arnette (USA): The 7 summits climb for Alzheimer’s: Memories are everything - An integrated campaign raising awareness of the burden of Alzheimer’s

This symposium is sponsored by Janssen

10.30-11.00 Coffee break / Przerwa na kawę

11.00-12.30 (Irys) Parallel Session P16: End-of-life care in dementia / Sesja równoległa P 16: Opieka terminalna w otępieniu

Chairperson / Przewodniczący: Birgitta Martensson (Switzerland / Szwajcaria)

 • P16.1. Annie Dillon (Ireland / Irlandia): “Opening Conversations” - Developing a model for the Alzheimer Society of Ireland of best practice palliative care interventions for people with dementia and their carers / “Otwarte rozmowy” - kszałtowanie modelu dobrych praktyk w dziedzinie interwencji w opiece palitatywnej dla osób z otępieniem i ich opiekunów dla Irlandzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
 • P16.2. Karen Harrison Dening (United Kingdom / W. Brytania): Exploring the future wishes and priorities of people with dementia and their carers / Badania nad przyszłymi życzniami i priorytetami osób z demencją i ich rodzin
 • P16.3. Saskia Meyer (Germany / Niemcy): Are shared housing arrangements beneficial to people with dementia concerning nutritional status while end-of-life care? / Czy organizacja wspólnego zamieszkania jest korzystna dla osób z otępieniem ze względu na stan odżywienia pod koniec życia?
 • P16.4. Areti Efthymiou (Greece / Grecja): When dementia care comes to an end: A study of former Greek family carers / Kiedy kończy się opieka w otępieniu. Badania nad byłymi opiekunami rodzinnymi w Grecji
 • P16.5. Sigurd Sparr (Norway / Norwegia): Advanced medical treatment in persons with dementia / Zaawansowane metody leczenia osób z otępieniem

11.00-12.30 (Roza) Parallel Session P17: Dementia diagnosis and assessment

Chairperson: Charles Scerri (Malta)

 • P17.1. Dianne Gove (Luxembourg): Exploring general practitioners’ perceptions of dementia and how they relate to stigma
 • P17.2. Maria Moglan (Romania): “Dare to care” Dementia-Role of GPs in the diagnosis and treatment of Alzheimer’s disease
 • P17.3. Erguvan Tugba Ozel-Kizil (Turkey): Investigation of subjective memory complaints and objective memory deficit in elderly patients with major depression and mild cognitive impairment
 • P17.4. Antonia Coppus (Netherlands): A dementia assessment clinic model for adults with intellectual disabilities in the Netherlands

11.00-12.30 (Lilia) Parallel Session P18: Sexuality and relationships

Chairperson: Noni Cobhan (United Kingdom)

 • P18.1. Sue Phillips (United Kingdom): Sexual behaviour: Social perceptions on stigma and discrimination for individuals with dementia
 • P18.2. Marianna Tsatali (Greece): Can dementia interfere with a couple’s sexual intimacy? Current issues caregivers have to cope with
 • P18.3. Julia Botsford (United Kingdom): Dementia, relationships and caregiving in minority ethnic communities
 • P18.4. Michael Bauer (Australia): Expression of sexuality, dementia and older people.
 • P18.5. Susan H. McFadden (USA): Anticipating the possibility of developing dementia: Perspectives of older transgender/intersex persons

11.00-12.30 (Gerbera) Parallel Session P19: Legal systems and regulations

Chairperson: Maria do Rosário Zincke dos Reis (Portugal)

 • P19.1. Eleanor Edmond (Ireland): Mental capacity in Ireland: moving towards a modern approach
 • P19.2. Harold Kasprzak (France): Dementia, testamentary capacity and undue influence
 • P19.3. Jan Killeen (United Kingdom): Legal systems and regulations – a review
 • P19.4. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen and Sirkkaliisa Heimonen (Finland): The vulnerability of a person with dementia and models of protection
 • P19.5. Bénédicte Gombault (Belgium): “Thinking earlier… about later”: the application of advance care planning for people with dementia

11.00-12.30 (Orchidea) Sesja w języku polskim P20: Terapia zajęciowa

Przewodniczący: Zygmunt Wierzyński (Polska)

 • P20.1. Aneta Domagała, Edyta Długosz-Mazur (Polska): Usprawnianie funkcjonowania osób z chorobą Alzheimera
 • P20.2. Krystyna Grzybicka (Polska): Terapia zajęciowa jako jedna z form pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera
 • PP20.3. Jadwiga Krudysz-Starzec, Barbara Stafiej (Polska): Terapia zajęciowa

11.00-12.30 (Promenada) Special Symposium SS4: Research advances from the IMI PharmaCog project

Chairperson: Jill Richardson (United Kingdom)

 • SS4.1. Alexandra Auffret (France): PharmaCog: the success of an innovative scientific pre-competitive collaboration and unique translatable approach to Alzheimer’s drug discovery: PharmaCog coordinators)
 • SS4.2. David Bartres-Faz (Spain) and Fabienne Aujard (France): How to model AD cognitive deficits?
 • SS4.3. Régis Bordet (France) and Esther Schecnker (France): How to get the best treatment and dose?
 • SS4.4. Giovanni Frisoni (Italy) and Mike O’Neill (Ireland): Towards designing better clinical studies and identifying biomarkers

This symposium is organised by the PharmaCog Consortium.

12.30-14.00 Lunch / Lunch

14.00-15.30 (Irys-Roza): Plenary session PL3: The Value of diagnosis / Sesja plenarna PL3: Wartość diagnozy

Chairperson / Przewodniczący: Mirosława Wojciechowska (Poland / Polska)

 • PL3.1. Tadeusz Parnowski (Poland / Polska): Are we getting better at diagnosing Alzheimer’s disease and other dementias? / Czy coraz lepiej potrafimy diagnozować chorobę Alzheimera i inne otępienia?
 • PL3.2. Jean Georges (Luxembourg / Luksemburg): The value of diagnosis – findings of the Alzheimer Europe survey / Wartość diagnozy – rezultaty badań Alzheimer-Europe
 • PL3.3. Archie Latta (United Kingdom / W. Brytania), Helga Rohra (Germany / Niemcy) and Marek Romecki (Poland / Polska): Experiencing a diagnosis of dementia / Doświadczenie rozpoznania demencji

15.30-16.00 Coffee break / Przerwa na kawę

16.00-17.30 (Irys-Roza): Plenary session PL4: Dementia, a public health priority / Sesja plenarna PL4: Demencja jako priorytet publicznej opieki zdrowotnej

Moderator / Moderator: Glenn Rees (Australia / Australia)

Round table discussion with the participation of: / Dyskusja okrągłego stolu z udziałem:

 • Geoff Huggins (United Kingdom / W. Brytania)
 • Florence Lustman (France / Francja)
 • Maurice O’Connell (Ireland / Irlandia)
 • Päivi Voutilainen (Finland / Finlandia)

17.30-18.00 (Irys Roza) Closing Ceremony / Ceremonia zakończenia konferencji

Closing comments and farewell by / Komentarze końcowe i pożegnanie uczestników

 • Alicja Sadowska, Chairperson, Polish Alzheimer’s Association / Przewodnicząca, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Heike von Lützau-Hohlbein, Chairperson, Alzheimer Europe / Przewodnicząca, Alzheimer Europe

Presentation and invitation to the 22nd Alzheimer Europe Conference in Vienna / Prezentacja i zaproszenie na 22 Konferencję Alzheimer Europe w Wiedniu

 

 
 

Last Updated: Wednesday 23 November 2011

 

 
 • Acknowledgements

  Alzheimer Europe gratefully acknowledges the support of the following sponsors: Fondation Médéric Alzheimer, Fondation Roi Baudouin, Janssen, Lilly, Pfizer, Sanofi and SCA Global Hygiene
 • Fondation Médéric Alzheimer
 • King Baudouin Foundation
 • SCA Global Hygiene
 
 

Options