Skip to main content

Harrestar? Një sqarim ndihmon më tej (Albanisch)

Harrestar? Një sqarim ndihmon më tej (Albanisch)

Available languages
Communities
Country of initiative
Switzerland
Initiative Type
Provider/author of initiative
Alzheimer Suisse

Sa më të moçëm në moshë, aq më shumë njerëz sëmuren nga alchajmeri ose sëmundje të tjera dementive. Në rastin e demencës përshkallëzohet dëmtimi i indit trunor, duke përkeqësuar kështu kapacitetin e trurit. Sot demenca mund të zbulohet që në fazën e hershme. Një sqarim tek mjeku ose specialisti ndihmon për të kuptuar se si t’i qasemi asaj dhe se si ta trajtojmë drejt atë

 
Acknowledgement
Alzheimer Europe's database on intercultural initiatives was developed as part of the 2018 Work Plan which received funding under an operating grant from the European Union’s Health Programme (2014–2020).
Alzheimer Europe also gratefully acknowledges the funding provided by Robert Bosch Stiftung.
Image
Image