Basket | Login

 
 
 
 

Deklarace z Glasgow

Other languages

Alzheimer Europe představila Deklaraci z Glasgow 20. října 2014 na své výroční konferenci. Ještě téhož dne ji přijali delegáti z 26 členských organizací. Deklarace z Glasgow vyzývá k vytvoření Evropské strategie proti demenci a  k vytvoření národních strategií v každé evropské zemi. Signatáři také vyzývají světové lídry, aby problematiku demence prosazovali jako prioritu veřejné zdravotní politiky a vytvořili globální akční plán proti demenci.

Deklarace z Glasgow

přijatá v průběhu výroční konference Alzheimer Europe 20.-22. října 2014

Podepsaní Alzheimer Europe, její členské a další organizace stejně tak jako další, kteří připojují své podpisy: prohlašují tímto své odhodlání podporovat práva, důstojnost a autonomii lidí žijících s demencí. Tato práva jsou univerzální, garantovaná Evropskou úmluvou o lidských právech a mezinárodními konvencemi, zejména Dohodou o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Dohodou o právech lidí s disabilitou.

Každý člověk žijící s demencí má následující práva:

 • Právo na správnou diagnózu ve správný čas
 • Právo na dostupnou a kvalitní podporu po stanovení diagnózy
 • Právo na individualizovanou, koordinovanou a kvalitní péči v průběhu progrese onemocnění způsobujícího demenci
 • Právo na rovný přístup k léčbě a terapeutickým intervencím
 • Právo být ve své komunitě respektován jako dospělá osoba

Vítáme, že je demence stále více respektována jako priorita veřejného zdravotnictví, a to jak na Evropské úrovni, tak v jednotlivých členských státech. Vyzýváme proto jak instituce Evropské unie, tak vlády evropských zemí, aby využily svých kompetencí a zajistily, aby práva lidí žijících s demencí byla prosazována a respektována. Zvláště pak následující:

Vyzýváme Evropskou komisi:

 1. Aby připravila Evropskou strategii boje s demencí
 2. Aby delegovala v hierarchii úřadu EU vysoce postaveného zástupce, který by koordinoval aktivity a výzkum v oblasti demence s dosud existujícími iniciativami jako jsou Horizon2020, AALP, EIP AHA, JPND, IMI (Ambient Assisted Living Programme, the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, the Joint Programme on Neurodegenerative diseases research a Innovative Medicines Initiative);
 3. Aby sestavila evropskou expertní skupinu k problematice demence, složenou z představitelů Komise, zástupců členských zemí a občanské společnosti – která by umožnila výměnu dobré praxe
 4. Aby finančně podporovala aktivity Alzheimer Europe, a to prostřednictvím programu veřejného zdraví projekt European Dementia Observatory and European Dementia Ethics Network

Vyzýváme poslance Evropského parlamentu:

 1. Aby se zúčastnili a podpořili European Alzheimer’s Alliance
 2. Aby podpořili kampaň Alzheimer Europe a jejích členských organizací a přijali problematiku demence za evropskou prioritu a vytvořili Evropskou strategii boje s demencí
 3. Aby byli vstřícní vůči lidem s demencí, jejich rodinným příslušníkům I organizacím zabývajícím se touto problematikou.

Vyzýváme vlády členských zemí:

 1. Aby vytvořily ucelené národní strategie boje proti demenci, alokovaly na ně zdroje a monitorovaly a vyhodnocovaly jejich průběh
 2. Aby zahrnuly lidi s demencí a jejich rodinné příslušníky do přípravy a evaluace těchto národních strategií
 3. Aby podporovaly národní alzheimerovské společnosti

Vítáme mezinárodní uznání demence jako globální priority a oceňujeme činnost Alzheimer´s Disease International a skupiny zemí G7, které tento proces prosazují. Vyzýváme proto mezinárodní společenství:

 1. Aby zahrnuly evropské iniciativy do přípravy globálního akčního plánu boje proti demenci, a to s ohledem na úspěšnost evropské spolupráce v oblasti demence
 2. Aby při přípravě Globální výzkumné agendy byly zohledněny názory lidí s demencí a alzheimerovských společností a aby tito byli konzultováni;
 3. Aby byl ve výzkumu přijat holistický přístup zahrnující psychosociální aspekty, péči, socioekonomické aspekty a výzkum zdravotnických systémů tak, aby bylo zajištěno, že výsledky výzkumu přinesou užitek lidem, kteří žijí s demencí nyní i těm, kteří se s ní budou potýkat v budoucích letech
 4. Aby významně zvýšily financování všech oblastí výzkumu zabývajícího se demencí.
 5. Aby byla problematika demence prosazována jako priorita, a to i v rámci jiných mezinárodních organizací včetně skupiny G20, OECD a WHO.

(překlad Iva Holmerová)

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options