Basket | Login

 
 
 
 

Workshop: "Spelen" met demetie

Abstracts and presentations

Jan Hertecant, Vlaamse Alzheimer Liga, Belgium, jan.hertecant@alzheimerliga.be

Er zijn verschillende doelgroepen die te maken krijgen met geheugenstoornissen. Mensen met een niet aangeboren hersenafwijking zoals Alzheimer, coma of een hersenbloeding. Er is een groeiende groep jong dementerenden en er zijn verstandelijk gehandicapten die te maken krijgen met dementie. Voor al deze groepen werd aangepast materiaal ontwikkeld. Boeken, spellen en decoraties op maat zodat er zo lang mogelijk contact blijft tussen deze mensen en hun familie, vrienden, begeleiders en verzorgers. Er bestaan heel wat producten op de markt die niet noodzakelijk kinderachtig hoeven over te komen. Heel wat materiaal kan zelf aangemaakt worden en er kan creatief nagedacht worden over welk materiaal bij wie het best kan aangeboden worden. Het doel is de leefkwaliteit en het welzijn van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving te verbeteren. Door (spel)materiaal te gebruiken wordt het contact met mensen die te maken krijgen met geheugenstoornissen en hun omgeving zolang mogelijk in stand gehouden. Het geheugen wordt geprikkeld, de motoriek wordt gestimuleerd, de cognitieve vaardigheden worden geoefend; het zit allemaal in de spelmaterialen verwerkt. Door spelmateriaal te gebruiken komen heel wat beeldbeleving naar boven en kan communicatie soms weer opnieuw op gang komen. Voor personen met dementie spelen des te meer herinneringen een belangrijke rol.

Gezien mensen langer thuis blijven wonen en ook in residentiële zorgsettings meer aandacht wordt gegeven aan kwaliteit van leven, zal er steeds meer een beroep gedaan worden op familie en vrijwilligers of op een zorgondersteuner. Omdat zij uiteenlopende zorgtaken hebben is eenvoudig lees- en spelmateriaal zeer welkom. Veel ouderen blijven door de vele goede voorzieningen steeds langer thuis wonen. Naast alle medische zorg en aangepaste hulpmiddelen vormen geschikt lees- en spelmatiaal een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van ieder mens.

In deze workshop wordt voornamelijk aandacht besteed aan de communicatie met personen die getroffen worden door dementie. Het materiaal wordt getoond en er kan ook gespeeld worden.

 

 
 

Last Updated: Wednesday 21 October 2009

 

 
 

Options