Basket | Login

 
 
 
 

Parallel Session: Samen dementie draagbaar maken

Abstracts and presentations

Nele Van Schelvergem, Vlaamse Alzheimer Liga - Regio Gent, Belgium, nele_vanschelvergem@yahoo.com
Jan Barbe, Vlaamse Alzheimer Liga - Regio Gent, Belgium, jan.barbe@versateladsl.be

Het is onze diepste overtuiging dat enkel samen dementie draagbaar kan worden.

Doelstellingen van het project:

1. Sensibiliseren van een zo ruim mogelijk publiek door informatie te verstrekken aan een breed publiek, in georganiseerd verband, om het ziektebeeld van Dementie en de sociale impact ervan beter bespreekbaar te maken.

Sensibiliseren :

  • omdat het ongeloof bij familie en vrienden en helaas ook nog steeds bij hulpverleners het voor mantelzorgers extra moeilijk maakt.
  • omdat steeds meer mensen met dementie geconfronteerd worden in hun eigen leefwereld.
  • omdat heel wat ouderen leven met bergen misverstanden en hierdoor angstig het ouder worden tegemoet gaan.
  • omdat mantelzorgers en personen die lijden aan dementie nog steeds geconfronteerd worden met verwijten, afwijzing en isolatie.
  • omdat de broodnodige informatie soms nog veel te laat komt
  • omdat Mantelzorgers een enorme druk ervaren tot thuiszorg maar daar niet altijd de gepaste informatie of steun in ervaren.
  • omdat mensen die geconfronteerd worden met dementie heel wat te verwerken krijgen door de aftakeling en het continue proces van afscheid nemen.

2. Zoeken naar de juiste kanalen om de gerichte informatie bij de juiste doelgroepen te brengen.

  • omdat de kwaliteit van leven voor alle partijen merkelijk toeneemt als er oog en oor is voor professionele psychosociale zorg.
  • omdat er binnen de bestaande hulpverlening vanuit het ziekenhuis, thuiszorg en (semi) residentiële zorg soms nog onvoldoende tijd voorhanden is om met personen met dementie en hun directe omgeving samen op weg te gaan.
  • omdat de tussenkomst en psychologische ondersteuning bij psychotherapeuten en psychologen nog steeds niet wordt terugbetaald.

3. Aandacht vragen van de overheid voor dementie in het algemeen. Via het verruimend project 'Samen Dementie Draagbaar Maken' willen we zorgen dat dementie beter bespreekbaar wordt, zodat mantelzorgers en personen die lijden aan dementie zich gedragen weten.

Samen, dementerenden, familieleden, professionelen en vrijwilligers, mantelzorgers onder elkaar,

Dementie, in al zijn facetten, onzekerheden, onvoorspelbaarheid, complexiteit

Draagbaar, in een broze balans van denken, (aan)voelen en zorgen binnen een maatschappij met erkenning, aandacht en voldoende hulp op maat

Maken, niet machteloos toezien. Actief meewerken aan kwaliteit van leven voor alle betrokkenen.

In onze bijdrage willen we onze ervaring met de familiegroep Vlaamse Alzheimerliga koppelen aan drie invalshoeken: het belang van erkenning ‘je goed voelen’, van voldoende gerichte informatie ‘het goed doen’ en van voldoende steun ervaren om moedige keuzes te maken in hulp.

Het verruimend project “Samen Dementie Draagbaar Maken” is een initiatief van de Vlaamse Alzheimer Liga - Regio Gent, met de medewerking van andere Familiegroepen en van de regionale Expertisecentra Dementie (ECD) en met de steun van heel wat lokale partners uit de welzijn –en sociaal culturele sector. Met inspiratie uit Interactionele vormgeving en met dank aan Hein Van Huysse

 

 
 

Last Updated: Wednesday 21 October 2009

 

 
 

Options